Clinic Mans Buurman: 27-12-2017

Diploma rijden: 22-04-2017

Concours PC en LRV Neer: 8/9-07-2017

Diplomarijden

Het diplomarijden is voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Het diplomarijden wordt door verenigingen georganiseerd en bestaat uit theorie- en praktijklessen. Het aantal lessen is onder andere afhankelijk van het niveau en de groepsgrootte. In de theorielessen gaan over paardengedrag, het exterieur, verzorging, voer en paardenziektes. Maar ook worden er allerlei oefeningen uitgelegd, bijvoorbeeld hoe je goed op- en afstijgt en natuurlijk hoe je moet paardrijden. De kinderen kunnen vier diploma’s halen: het Veulendiploma, Diploma A, Diploma B en Diploma C.

 Op rijtechnisch gebied bereidt het diplomarijden kinderen voor op het rijden van Bixie Rubrieken (dressuur en springen) en het ruiterbewijs. Op het gebied van PaardenWelzijn leren kinderen onder andere hoe zij met de pony moeten omgaan, hoe een pony gehuisvest moet worden, hoe zij een pony het beste kunnen voeren en wat zij moeten doen als de pony ziek is.

De diploma’s

Bij het diplomarijden kunnen vier verschillende diploma’s gehaald worden: het veulendiploma, het A-diploma, het B-diploma en het C-diploma. De diploma’s hebben een oplopende moeilijkheidsgraad en zijn zo samengesteld, dat ze logisch op elkaar volgen. Het diplomarijden vormt op rijtechnisch gebied de voorbereiding op de Bixie Rubrieken. In onderstaand schema is de relatie tussen de verschillende diploma’s en de Bixie Rubrieken te zien, alsmede de instroomeisen voor de deelnemers.

  Leidt op voor
(alleen diplomarijden)
Instroomeisen deelnemers (diplomarijden)
Veulendiploma Bixie AA dressuur Minimumleeftijd 6 jaar, Lidmaatschap KNHS niet verplicht
Diploma-A Bixie A-dressuur In bezit van veulendiploma1, Minimumleeftijd 6 jaar, Lidmaatschap KNHS verplicht
Diploma-B Bixie B1-dressuur, Bixie AA springen In bezit van diploma A, Lidmaatschap KNHS verplicht
Diploma-C Bixie A-springen, buitenrit In bezit van diploma B, Adviesleeftijd vanaf 12 jaar, Lidmaatschap KNHS verplicht

Geadviseerd wordt om voor het A-diploma alleen kinderen toe te laten die in het bezit zijn van het veulendiploma, gezien de logische opbouw die is aangebracht in de lesstof. Indien een deelnemer met rijden duidelijk verder is dan de andere deelnemers aan het veulendiploma, kan er eventueel voor worden gekozen het veulendiploma over te slaan en direct in te stromen bij het A-diploma. In dat geval geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en dient de deelnemer het opdrachtentraject van zowel het veulendiploma als het A-diploma te doen. Voor het praktijkexamen wordt dan het examen voor het A-diploma afgenomen.

Ruiters en amazones die het Diploma C hebben gehaald, voldoen automatisch aan de criteria die worden gesteld voor het behalen van het Ruiterbewijs.